Aparaty słuchowe – funkcje

FUNKCJE NOWOCZESNYCH APARATÓW SŁUCHOWYCH

Stopień zaawansowania oprogramowania i elektroniki aparatu słuchowego warunkuje jego klasę oraz cenę. Do cech wyróżniających daną klasę aparatów słuchowych należą: liczba kanałów (rozdzielczość aparatu), liczba automatycznych programów rozpoznających sytuacje akustyczne, szybkość procesorów, częstotliwość próbkowania, pasmo przenoszenia słuchawki, łączność bezprzewodowa z drugim aparatem słuchowym oraz z telefonem lub tabletem czy charakterystyka częstotliwości. Ważnymi cechami są również wszelkie funkcje wpływające na komfort słyszenia w trudnych sytuacjach akustycznych (redukcja niepożądanych dźwięków tła, uwydatnienie mowy, eliminacja pogłosu). Dodatkowym ułatwieniem w obsłudze aparatów słuchowych może być również możliwość sterowania pilotem lub za pomocą telefonu. Nowoczesne rozwiązania zawarte w aparatach słuchowych nowej generacji mają na celu ułatwienie użytkownikowi codziennego funkcjonowania w świecie dźwięków.

Wbrew powszechnym opiniom cena aparatu słuchowego nie jest uwarunkowana jego wielkością, ale jakością.

Popularne sytuacje akustycze:

Klasa podstawowa    *
Klasa średnia  **
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa   *
Klasa średnia  **
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    *
Klasa średnia  **
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia  **
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia  **
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia    *
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia    *
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia    *
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia    –
Klasa biznesowa ***
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia    –
Klasa biznesowa    *
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia    –
Klasa biznesowa    –
Klasa premium****
Klasa podstawowa    –
Klasa średnia    –
Klasa biznesowa    –
Klasa premium****

Środowisko akustyczne

Klasa
podstawowa

Klasa
średnia

Klasa
biznesowa

Klasa
premium

Rozmowa z jedną osobą***  ***   ****
Rozmowa z wieloma osobami naraz
***  ***   ****
Dźwięki natury***  ***   ****
Komfort w hałaśliwych otoczeniach**  ***   ****
Wpływ na zmniejszenie szumów usznych Pacjenta
**  ***   ****
Łączność bezprzewodowa bluetooth
*  ***   ****
Rozmowa w dużej grupie ludzi
***   ****
Rozmowa telefoniczna***   ****
Rozmowa w warunkach hałaśliwej ulicy**   ****
Rozmowa w aucie / środkach komunikacji
*   ****
Rozmowa na hałaśliwym przyjęciu
   ****
Słuchanie muzyki, kino, teatr   ****
  • Tabela ukazująca ogólny przegląd komfortu słuchania dla poszczególnych klas aparatów słuchowych.